Друзья! Воспользовавшись обратной связью (ОС), можно оставить рекомендации как по обустройству сайта, размещению интересного контента, так и по развитию общественного движения.                                                            

Украина. Как у граждан СССР отобрали гражданство без их согласия

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

Про прийняття Конституції України

і введення її в дію

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст.142 )

  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 Стаття 1. Прийняти Конституцію України ( 254к/96-ВР ).

 Стаття 2. Визнати такою, що втратила чинність, Конституцію (Основний Закон) України ( 888-09 ) від 20 квітня 1978 року з наступними змінами і доповненнями.

 Стаття 3. Визнати таким, що втратив чинність, Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" ( 1к/95-ВР ) у зв'язку з прийняттям Конституції України.

 Голова Верховної Ради України Президент України

  О.МОРОЗ Л.КУЧМА

 м. Київ, 28 червня 1996 року

  N 254/96-ВР

 

КОНСТИТУЦІЯ

(ОСНОВНИЙ ЗАКОН)

СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

 від 07.10.77

  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами СРСР

  N 5154-X ( v5154400-81 ) від 24.06.81

  N 9853-XI ( v9853400-88 ) від 01.12.88

  N 961-I ( v0961400-89 ) від 20.12.89

  N 963-I ( v0963400-89 ) від 20.12.89

  N 974-I ( v0974400-89 ) від 23.12.89

  N 1360-I ( v1360400-90 ) від 14.03.90

  N 1861-I ( v1861400-90 ) від 26.12.90 )

Конституція (Основний Закон)

Союзу Радянських Соціалістичних Республік

прийнята позачерговою сьомою сесією

Верховної Ради СРСР дев'ятого скликання

7 жовтня 1977 року

Стаття 33. В СРСР встановлено єдине союзне громадянство.

Кожний громадянин союзної республіки є громадянином СРСР.

  Підстави і порядок набуття і втрати радянського громадянства визначаються Законом про громадянство СРСР.

  Громадяни СРСР за кордоном користуються захистом і покровительством Радянської держави.

(Конституція, Закон (n0001400-77)

  Органи влади СРСР від 07.10.1977

Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Редакція з 26.12.1990)

-----------------------------------------------------------------

(Конституція, Закон (888-09), втрат. чинність

  Верховна Рада УРСР від 20.04.1978 № 888-IX

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки

Публікації: Відомості Верховної Ради УРСР, 11.07.1978, № 18, ст. 268

Редакція з 28.06.1996, нечинна)

Конституція

(Основний Закон)

України

  ( Конституція втратила чинність на підставі Закону

  N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )

  Прийнята на позачерговій сьомій сесії

  Верховної Ради Української РСР

  дев'ятого скликання

  20 квітня 1978 року

-------------------------------------------------

(Закон (1636-12), втрат. чинність

  Верховна Рада України від 08.10.1991 № 1636-XII

Про громадянство України

Публікації: Відомості Верховної Ради України, 10.12.1991, № 50, ст. 701; Голос України, 13.11.1991 Редакція з 01.03.2001, нечинна)

Стаття 1. Громадянство в Україні

  В Україні існує єдине громадянство.

  Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються цим Законом.

 Стаття 2. Належність до громадянства України

  Громадянами України є:

  1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення

незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на

території України; (без согласия гражданина и его волеизъявления, как приписных крепостных крестьян в период феодализма)

  2) особи, які на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України" (13 листопада 1991 року) постійно проживали в Україні, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, і які не є громадянами інших держав; (все тогда были гражданами иного государства - СССР).

 

Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь на сайте.
Если же Вы не зарегистрированы, то зарегистрируйтесь здесь

X

Обратная связь